Onderhandelingsresultaat CAO drogisterijbranche 2017-2018

Op 16 juni is een onderhandelingsresultaat bereikt voor de CAO Drogisterijbranche met Vakbond CNV Vakmensen, die zal lopen van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018. Werkgeversorganisaties KNDB (Koninklijke Nederlandse Drogistenbond) en VDF (Vereniging van Drogisterij- en aanverwante Filiaalbedrijven), die samenwerken in de VDB, zijn blij dat een nieuwe CAO binnen handbereik is voor de bijna 20.000 medewerkers in de drogisterijbranche. Partijen leggen dit onderhandelingsresultaat ter goedkeuring voor aan hun leden. De reactietermijn bedraagt twee weken. 

Het onderhandelingsresultaat bevat onder meer:

 • een loonsverhoging van 1,25% op schaalloon en feitelijk loon per 1 juli 2017.
 • medewerkers met minimaal twee dienstjaren worden gedurende de looptijd van deze CAO in de gelegenheid gesteld een digitale loopbaanscan te doen.
 • een onderzoek naar aanpassing van de roostersystematiek met als doel het vergroten van de zeggenschap van medewerkers over roosters en werktijden en het aanpassen van het tijdschalenmodel.
 • per 1 juli 2019 gaat de korter werken staffel voor nieuwe instromers vijf jaar voor aanvangsdatum van de AOW in.
» meer lezen

Onderbouwing franchisewet ontbreekt

Nederlandse franchisegevers hebben in de rondetafelgesprek die de Tweede Kamer organiseerde over franchising aangegeven de onderbouwing voor wetgeving te missen. Ook advocaten en onderzoekers die waren uitgenodigd gaven aan dat het onverantwoord is om het wetsvoorstel en de Nederlandse Franchise Code (NFC) in de huidige vorm als wet in te voeren. Ook vinden ze dat de onderbouwing van nut en noodzaak voor wetgeving ontbreekt en dat de focus moet liggen op het vastleggen van zaken die de transparantie en duidelijkheid in de precontractuele fase versterken. Dat is in lijn met het onafhankelijke advies dat regeldrukwaakhond Actal vorige week heeft uitgebracht aan minister Kamp: “Onderbouw beter waarom wettelijke verankering franchisecode nu nodig is.”

» meer lezen

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

Op 1 juli a.s. gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen, dat een percentage van het volwassen minimumloon bedraagt, gaat omhoog. Klik verder voor de nieuwe bedragen.

» meer lezen

Franchisewetgeving komt te vroeg

Franchisegevers werken graag aan een gedragscode die op breed draagvlak kan rekenen.
Minister Kamp wil dat de Nederlandse Franchise Code (NFC) wettelijk verankerd wordt. De NFC in de huidige vorm heeft echter geen breed draagvlak in de sector. Wetgeving komt daarom te vroeg.

» meer lezen

Modeondernemers, CNV en RMU bereiken onderhandelingsresultaat cao

De Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT), vertegenwoordiger van modeketens en warenhuizen, heeft een onderhandelingsresultaat gesloten met CNV Vakmensen en RMU Werknemers. Ondanks moeilijke economische tijden in de modedetailhandel, zullen de lonen tussen 1 april 2017 en 1 juli 2018 verhoogd worden. Verder worden de toeslagen gewijzigd. Met het akkoord zetten de modedetailhandel, CNV en RMU een nieuwe stap naar één cao voor de modedetailhandel.

» meer lezen

Brancheverduurzamingsplan Doe-Het-Zelf gepubliceerd

Op 24 januari is het brancheverduurzamingsplan Doe-Het-Zelf gepubliceerd. In het plan zijn maatregelen opgenomen die moeten bijdragen aan een verduurzaming van de Doe-Het-Zelfketen en de milieubelasting door verpakkingen in de branche moeten verminderen. Dat kan onder andere door de hoeveelheid verpakkingsmateriaal de komende jaren te beperken of andere soorten verpakkingen (bestaande uit meerdere materialen) te gebruiken die gemakkelijker door de consument te scheiden zijn.

De Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf branche (VWDHZ) heeft in het verduurzamingsplan hoogst haalbare doelen geformuleerd, die laten zien hoe de branche concreet invulling geeft aan de verduurzaming van de product-verpakkingsketen. Het plan is recent officieel gepubliceerd, maar de branche is al een tijd bezig met de uitvoering hiervan.

» meer lezen

Koninklijke onderscheiding voor Ed Hamming

Foto: Hannie Verhoeven

Uit handen van burgemeester Jan van Zanen, ontving Ed Hamming op donderdag 19 januari 2017 een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde tijdens het jaardiner van het Congres van de Stichting Anton Dreesmann in Utrecht. Hij kreeg de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Al bijna 45 jaar is de heer Hamming actief in en voor de detailhandel, en is daar nóg dagelijks mee bezig. Geboren in een retailgezin, begon hij zijn carrière in 1973 als afgestudeerd bedrijfseconoom bij foodbedrijf Ven, dat inmiddels onderdeel is van Sligro. Na enkele andere functies, onder andere bij Bührmann-Tetterode, Wehkamp en HIJ herenmode (nu onderdeel van WE Fashion), werd hij in 1991 benoemd als CEO bij Vendex. Tussen 2000 en 2005 was de heer Hamming CEO van Koninklijke Vendex-KBB, dat toen onder meer bestond uit De Bijenkorf, Claudia Sträter, HEMA, Hunkemöller, Praxis en V&D.

Naast en na zijn actieve carrière in de detailhandel, is Ed Hamming jarenlang actief als bestuurder. Hij trad 25 jaar geleden aan als bestuurslid van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), de koepelorganisatie voor grootwinkelbedrijven in de non-food detailhandel, waar hij nu 12½ jaar de voorzittershamer hanteert. 

Klik hier voor het volledige persbericht.

Winkeliers verbaasd over optreden Consumentenautoriteit

Verbaasd hebben de winkeliers die aangesloten zijn bij de Raad Nederlandse Detailhandel, Uneto-VNI en Gebra kennisgenomen van de aantijging van de Consumentenautoriteit ACM dat winkeliers consumenten zouden misleiden.

Zonder te overleggen met ondernemers of ondernemersorganisaties heeft de autoriteit haar interpretatie van wetgeving rond prijzen aangescherpt. Dat betreuren winkeliers. Temeer omdat de ACM wel rond de feestdagen daarover de publiciteit zoekt én verwacht dat alle winkeliers vanaf 1 januari aanstaande de zaken hebben aangepast. In nota bene de drukste maand van het jaar.

Winkeliers willen dat de Consumentenautoriteit haar beslissing toelicht, hierover duidelijk communiceert naar alle winkeliers en een overgangstermijn aangeeft. Het brengt namelijk nogal wat administratieve lasten met zich mee.

» meer lezen

VDN: Alliantie opgericht om naleving leeftijdsgrens alcohol verder te verbeteren

In aanwezigheid van staatssecretaris Van Rijn is vandaag de Alliantie Naleving Leeftijdsgrens Alcohol officieel gelanceerd in Den Haag. De nieuwe alliantie is geïnitieerd door organisaties die direct en indirect betrokken zijn bij de verkoop van alcohol. Door middel van de website www.alliantieleeftijdsgrens.nl zal de alliantie zich de komende jaren inzetten om de leeftijdscontrole en -naleving verder te verbeteren.

» meer lezen

VDN: Doe iets aan online slijterijen en blurring, verminder administratie en verbeteren handhaving

Binnenkort wordt in de Tweede Kamer gesproken over het gevoerde alcoholbeleid in Nederland en de evaluatie van de Drank- en Horecawet. VDN is van oordeel dat het ingezette beleid werkt en veel winst is geboekt.

De 780 ketenslijterijen pleiten voor een gelijk speelveld met online slijters en vragen de onmogelijke handhaving hierop nationaal te regelen. Verder pleiten de ketenslijters voor het versterken van handhaving en het verkleinen van administratieve lasten door een paar effectieve maatregelen te nemen. De VDN vraagt ook om overgebleven excessen met specifieke maatregelen te lijf te gaan en niet de bestaande generieke oplossingen te gebruiken. Als laatste vragen de leden van de VDN om duidelijke grenzen ter stellen aan blurring; gratis weggeven van alcohol heeft nog nooit ergens waarde toegevoegd.

» meer lezen

RND feliciteert Action, Hunkemoller en Bol.com met belangrijke Nederlandse retailprijzen

Op 27 oktober 2016 is Action uitgeroepen tot beste Nederlandse winkelketen 2016 tijdens het ABN Amro Retailer of the Year Gala.

Verder werd Daniel Ropers van bol.com verkozen tot retail executive van het jaar, waar verder Colinda Hoegee van Holland & Barrett en Philip Mountford van Hunkemöller voor waren genomioneerd en voorkomen in het illustere rijtje top-5 "Retail Executives" van 2016. De beste stuurlui in ons winkellandschap staan aan het roer!

Verder werd het managementeam van Hunkemöller verkozen als 'retail management team" van het jaar, waarvoor verder de teams van AholdDelhaize, Beter Bed en Zeeman waren genomineerd. Immers, werken aan de winkel is teamplay én topsport.

De Raad Nederlandse Detailhandel en de bij ons aangesloten verenigingen feliciteren genoemde leden, winnaars én genomineerden van harte met hun prijs!

75 handtekeningen onder convenant Duurzame Kleding & Textiel

De VGT en een grote groep van haar leden tekende tezamen met in totaal 55 bedrijven,  brancheorganisaties Modint en INretail, Solidaridad, UNICEF Nederland, Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinderarbeid, Stichting VIER VOETERS, de vakbonden FNV en CNV en de Rijksoverheid het convenant Duurzame Kleding & Textiel. De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan een derde van de omzet (€ 3,5 miljard) op de Nederlandse markt. Met het convenant bundelt een brede coalitie hun krachten. De doelstelling is dat in 2018 minstens de helft en in 2020 80%, van de Nederlandse kleding- en textielsector zal meedoen. Nederland is het eerste land dat op deze manier aan de slag gaat om de kleding- en textielsector te verduurzamen.

De lijst met deelnemende bedrijven vind je hier.

» meer lezen

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2016 (afgerond) met 0,83 procent (Besluit van 9 mei 2016, Stcrt. 2015 nr. 24815 d.d. 18 mei  2016).

» meer lezen

Uitkomsten onderzoek ‘Werken in de modedetailhandel’

De Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) heeft samen met FNV Handel, CNV Vakmensen en de RMU een onderzoek uitgevoerd over arbeidsvoorwaarden onder werknemers in de modedetailhandel. Onder meer beloning en toeslagen, loopbaanontwikkeling en verlof en roosters stonden centraal.

Van de uitkomsten is een samenvatting gemaakt met meerdere relevante en interessante bevindingen uit het onderzoek. Mede op basis van dit onderzoek streven vakorganisaties en de VGT er gezamenlijk naar te komen tot een nieuwe cao, die de basis kan vormen voor een cao voor (een deel van) de non-food detailhandel. Hoe de afspraken uiteindelijk worden vormgegeven is een proces van onderhandeling.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Heemstra BeloningsManagement te Amsterdam als onderdeel van afspraken in de VGT-cao 2015. Klik hier voor de samenvatting.

Winkeliers zeggen nee tegen Amsterdams plan voor ja-ja sticker

Winkeliers zijn het oneens met het plan van de gemeente Amsterdam om burgers die geen sticker op de voordeur hebben reclamefolders te onthouden.

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) protesteert fel tegen het voornemen van de gemeenteraad van Amsterdam om de succesvolle landelijke zelfregulering van de ja-nee en nee-nee sticker de nek om te draaien. Reclamefolders zijn belangrijk voor de winkeliers en zorgen gemiddeld voor 29% van de omzet van een winkelier. Folders dragen substantieel bij aan de bekendheid en beeldvorming van onze producten en diensten. Er mag dus niet achteloos worden omgesprongen met het recht op commerciële informatie.

» meer lezen

Brede coalitie steunt convenant duurzame kleding- en textielproductie

De VGT is verheugd dat een brede coalitie van vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid  met de brancheorganisaties in de mode- en textiel een convenant over internationaal verantwoord ondernemen heeft afgesloten.

De tekst van het convenant is een verbreding en verdieping van het plan van aanpak dat de VGT samen met brancheorganisaties Inretail en MODINT in 2013 publiceerde (www.gidrd.nl). Het gaat verder dan het plan van aanpak omdat het een verplichtender karakter kent voor bedrijven, maar met deze coalitie wordt het ook een daadwerkelijk gedeelde agenda.

Uitgangspunten voor het convenant zijn 1) binnen een termijn van 5 jaar substantiële stappen van verbetering te bereiken, 2) individuele bedrijven handvatten te bieden om risico’s aan te pakken en 3) gezamenlijke activiteiten en projecten voor die problemen die bedrijven zelf niet geheel en/of alleen op kunnen lossen.

Volgens de VGT is dit convenant een nieuwe, concrete en ambitieuze stap voorwaarts. De komende drie maanden zullen de brancheorganisaties, Rijksoverheid en andere partijen bedrijven benaderen om het convenant te tekenen en voldoende startfinanciering te vinden.

Klik op 'meer lezen' voor het gezamenlijk persbericht en de tekst van het convenant.

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen van Dijken via 06 30 08 04 74 of vandijken@rndweb.nl.

» meer lezen

De praktijk zal moeten uitwijzen of de Nederlandse Franchisecode goed gaat werken

Op woensdag 17 februari 2016 heeft Minister Kamp van Economische Zaken een ‘Nederlandse Franchise Code (NFC)’ uit handen van de door het ministerie ingestelde ‘Schrijfcommissie Nederlandse Franchise Code’ ontvangen. Deze commissie van vier personen heeft in opdracht van de minister en zijn ministerie samen een code uitgewerkt. Deze code moet gaan dienen als gedragscode in de verhoudingen tussen een franchisegever en een franchisenemer in Nederland.

Nu de minister de Nederlandse Franchise Code (NFC) in ontvangst heeft genomen, ontvangen ook alle franchisegevende leden van de Raad Nederlandse Detailhandel de code, die zij als uitgangspunt kunnen gebruiken voor een zelfregulering van verhoudingen. De Nederlandse Franchise Code zal zich nu in de praktijk moeten bewijzen. Later dit jaar verschijnt de geactualiseerde Europese Erecode inzake Franchising van de Europese Franchise Federatie.

Mogelijke knelpunten in de code zullen in een samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers moeten worden opgelost, op basis van reacties uit de praktijk. In de code staat een paragraaf dat franchisegever en franchisenemer(s) proberen (collectieve) geschillen in de onderlinge samenwerking primair op te lossen binnen een vaste redelijke termijn. En aangegeven is dat er een geschillencommissie franchise komt.

» meer lezen

Verbod gratis plastic tassen definitief

Vanaf 1 januari mogen geen gratis plastic tasjes meer worden weggegeven. Consumenten betalen dan aan de kassa, op de markt en in de horeca een klein bedrag voor een plastic tas.

Het verbod volgt uit een Europese Richtlijn die de lidstaten verplicht stappen te nemen om het aantal plastic tassen terug te dringen. De Nederlandse overheid heeft gekozen voor een verbod op de gratis verstrekking. In sommige gevallen mogen verswaren en levensmiddelen nog wel worden verpakt in dunne plastic tasjes als dit voedselverspilling tegengaat of als er geen andere manier is deze hygiënisch te verpakken. 

De Tweede Kamer heeft op donderdag 17 december ingestemd met het verbod. Het parlement verzocht wel om in de invoeringsperiode terughoudend te handhaven op het verbod en geen boetes uit te delen. Winkeliers moeten voldoende tijd hebben om gehoor te geven aan het verbod, vond de meerderheid van het parlement.

De ondernemer bepaalt zelf het bedrag dat hij voor de tas vraagt. In een pilot van de RND en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) bleek dat 10 eurocent zeer effectief werkt in het verminderen van het aantal plastic tassen met de helft of meer.

Klik hier voor meer informatie over het verbod en de mediacampagne.

Tips en tricks voor communiceren duurzaamheid

www.communicatieduurzaamtextiel.nl is dé online plek voor communicatie van en voor de Nederlandse textiel- en kledingsector. Deze website helpt ondernemers op weg met het communiceren over hun duurzaamheidsactiviteiten.

Ze vinden hier praktische tips, suggesties, praktijkvoorbeelden van diverse bedrijven en nog veel meer. De kennisbank biedt achtergrondinformatie over duurzaamheid en communicatie. Met behulp van de vragenlijst en de tools kun iedereen zelf aan de slag.

De website is ontwikkeld als onderdeel van het Plan van Aanpak Verduurzaming Nederlandse Textiel- en Kledingsector.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2016 (afgerond) met 1,11 procent (Besluit van 29 oktober 2015, Stcrt. 2015 nr. 38647 d.d. 6 november 2015).

» meer lezen

Voorbereid op verbod gratis plastic tassen

Vanaf 1 januari 2016 gaat het verbod in op de gratis plastic tas. Winkeliers mogen geen gratis plastic tas meer meegeven aan hun klanten. Hieronder vindt u meer informatie en een handig PDF.

» meer lezen

Kleding- en textielsector werkt aan convenant over internationaal MVO

Bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden werken de komende maanden samen aan een convenant op het terrein van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Het convenant biedt bedrijven de kans om complexe problemen in de keten van toeleveranciers samen met andere partijen aan te pakken. De SER is gevraagd het proces te faciliteren. De Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) werkt samen met andere brancheorganisaties in de mode aan de zijde van bedrijven.

» meer lezen

Modedetailhandel sluit cao-akkoord met vakbonden FNV en CNV

De Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT), de vertegenwoordiger van de modeketens en warenhuizen, heeft een cao-akkoord met vakbonden FNV en CNV. Met dit akkoord zetten modedetailhandel en vakbonden een stap naar een toekomstgerichte sociale agenda. Het is volgens de VGT van belang dat deze gezamenlijk agenda goed ondernemerschap in de detailhandel uitstraalt.

» meer lezen

Campagne Zeg Nee tegen meer BTW beëindigd

RND, samen met haar koepels Detailhandel Nederland en VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het kabinetsplan om aan de BTW-knoppen te draaien definitief van tafel is. Steeds duidelijker werd dat hiervoor geen enkel maatschappelijk draagvlak was, ook niet in de Tweede Kamer. Het is goed dat de BTW-discussie snel voorbij is, vooral ook voor het consumentenvertrouwen. Het was de verkeerde actie op het verkeerde moment. Lastenverzwaring of -verschuiving is niet meer uit te leggen aan de Nederlandse consument.

Daarmee komt vooralsnog een snel einde aan de campagne "Zeg Nee tegen meer BTW". Laten we hopen dat we de campagne de komende jaren niet meer uit de kast hoeven te halen.

» meer lezen

Voorstel PvdA voor statiegeldsysteem is oplossing voor niet-bestaand probleem

Een uitbreiding van het systeem van retourpremies en kortingen op nieuwe producten, zoals PvdA voorstelt, is een onzalig idee, vindt de Raad Nederlandse Detailhandel (RND). We recyclen in Nederland al 50% van materialen en betalen met elkaar fors voor afvalinzameling en –verwerking. Als bedrijfsleven investeren we daarnaast de komende 10 jaar 250 miljoen euro in het bestrijden van zwerfafval. Het feit dat de PvdA voorstelt om winkeliers korting te laten geven in winkels op geretourneerde producten, is opmerkelijk omdat niemand anders dan de ondernemer zelf over zijn prijsbeleid gaat of eventuele kortingen of spaarsystemen.

» meer lezen

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2015 (afgerond) met 0,40 procent (Besluit van 8 april 2015, Stcrt. 2015 nr. 10678 d.d. 20 april 2015).

» meer lezen

Nationale Slijtersbon B.V. failliet

Samenwerkende Nederlandse slijters springen in de bres voor hun klanten

De samenwerkende Nederlandse slijters betreuren het faillissement van de Nationale Slijtersbon B.V., maar hebben samen met de Consumentenbond afgesproken dat openstaande bonnen nog wel verzilverd kunnen worden bij de zelfstandige of ketenslijter die de bon oorspronkelijk heeft verkocht.

» meer lezen

VGS kiest beste twee inzendingen alternatief draagtas

Op 3 februari lanceerde de schoenenretail de ontwerpwedstrijd voor scholieren en studenten voor een alternatief voor de draagtas.

De jury van de VGS Ontwerpwedstrijd was onder de indruk van de vele inzendingen en de goede ideeën die hier tussen zaten, maar de jury heeft besloten om de prijs voor het beste ontwerp voorlopig nog niet uit te reiken. Hét winnende ontwerp vonden zij nog niet onder de inzendingen.

Daarom heeft de jury besloten de beste twee inzenders uit te nodigen voor een workshop op dinsdag 25 augustus 2015 bij SLEM in Waalwijk. Tijdens deze snelkookpan-sessie van één dag worden naast de twee beste ontwerpen tot nu toe, 14 studenten van hogescholen en universiteiten uitgenodigd. De prijs wordt aan het einde van deze workshop uitgereikt.

De beste twee ontwerpen die de jury heeft uitgekozen zijn ‘The rubbish bag’ van Jay Bot, tweedejaars student aan het Amsterdam Fashion Institute en het ontwerp van Nadine Colijn, leerling 5 VWO aan Het College Weert om van de schoenendoos een tas te maken.

Jay en Nadine ontvangen binnenkort de uitnodiging voor deelname aan de workshop.

» meer lezen

Sustainable Leather Award gelanceerd

Duurzame initiatieven in de Nederlandse leersector maken kans op de nieuwe ´Sustainable Leather Award´. Voor het eerst worden hiermee leerinnovaties beloond met een positief effect op mensen, dieren en het milieu in ontwikkelingslanden. De prijs is in het leven geroepen door Hivos/Stop Kinderarbeid, SLEM, Shoestainable, VGS en MVO Nederland. Ondernemers kunnen zich vanaf vandaag aanmelden. De prijs wordt uitgereikt op 1 oktober 2015.

 

» meer lezen

RND biedt resultaten pensioenonderzoek “Flexibel omgaan met pensioen” aan Tweede Kamer aan

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) heeft samen met vier andere brancheorganisaties onderzoek laten verrichten naar de toekomst van het pensioenstelsel. Op dinsdag 31 maart 2015 hebben vertegenwoordigers van de betrokken branches de argumenten die uit het onderzoek naar voren komen aangeboden aan de woordvoerders pensioenen van de Tweede Kamer. Kamerleden reageerden positief op het rapport en zullen de uitkomsten betrekken bij hun oordeelsvorming over de toekomst van het pensioenstelsel.

Het onderzoek is uitgevoerd om in kaart te brengen welke behoeften werkgevers én werknemers hebben ten aanzien van pensioenvoorziening in de toekomst. De RND wil met dit onderzoek een bijdrage leveren aan de Nationale Pensioendialoog van staatsecretaris Klijnsma.

» meer lezen

Ambitieuze agenda voor toekomst detailhandel

Vertegenwoordigers van marktpartijen en overheden presenteren op dinsdag 17 maart de Retailagenda, een concrete set afspraken om de Nederlandse detailhandel te versterken. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat de consument ook in de toekomst goed bediend wordt en de detailhandel een gezonde en kansrijke sector is en blijft.

Onder leiding van Detailhandel Nederland hebben winkeliers, gemeenten, vastgoedeigenaren, provincies, banken en het Rijk een ambitieuze agenda voor de toekomst neergezet. U vindt de volledige agenda hier.

» meer lezen

Staatssecretaris Mansveld verbiedt gratis plastic tas

Staatssecretaris Mansveld van Milieu heeft aangekondigd de gratis verstrekking van plastic draagtassen per 1 januari 2016 te willen verbieden. Dit verbod geldt voor winkels, horeca, benzinestations, ambulante handel, kappers, openbaar vervoer, musea, enzovoorts. Het geldt verder voor alle soorten en formaten plastic draagtassen.

Uitzondering zijn tassen die noodzakelijk zijn vanwege functionaliteit of voedselveiligheid.

Voor tassen van andere materialen zoals linnen en papier wordt de gratis verstrekking niet verboden, omdat dit in strijd is met Europese wet- en regelgeving.

De RND heeft in overleg met leden gepleit voor beprijzing van tassen van alle soorten materialen, met uitzondering van tassen van het meest duurzame materiaal, ook als dit plastic is, en die geschikt zijn voor hergebruik. Dit is deels juridisch gezien niet mogelijk en deels is de staatssecretaris hier met steun van de politiek domweg niet toe bereid.

» meer lezen

De RND feliciteert de elf meest verleidelijke non-food retailmerken

De RND feliciteert de elf non-food retailers in de lijst van meest verleidelijke merken volgens de Nederlandse consument. Alle elf zijn ze aangesloten bij de Raad Nederlandse Detailhandel: de leiders in retail.

Onderzoeksbureau Totta Research heeft onder bijna 9.000 consumenten getoetst hoe goed merken hen verleiden. Hoe beter een merk inspeelt op de 24 door Totta bepaalde motivaties, belangen en behoeften, des te verleidelijker een merk is.

De top 11 retailmerken:

 1. HEMA
 2. IKEA
 3. Kruidvat
 4. Wehkamp
 5. Action
 6. Hornbach
 7. Praxis
 8. GAMMA
 9. Blokker
 10. Media Markt
 11. Karwei
» meer lezen

CBS: Verkopen Nederlandse detailhandel in 2014 gegroeid

De verkopen in de detailhandel in Nederland zijn in 2014 voor het eerst sinds 2008 weer gegroeid.

In vergelijking met 2013 nam het omzetvolume met 1% toe, terwijl de prijzen in de winkels werden verlaagd. Daardoor nam de omzet als geheel met 0,5% toe. De toename is vooral te danken aan de forse omzetstijging in het vierde kwartaal van 2014, waarvan december het hoogtepunt was, met bijna 3% omzetstijging.

» meer lezen

Schoenenretail vraagt jongeren naar duurzaam alternatief plastic tas

Op 3 februari organiseerde de schoenenretail in Nederland, verenigd in de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Schoenen (VGS), een bijeenkomst over maatschappelijk ondernemen in de schoenensector bij SLEM in Waalwijk. Tijdens de bijeenkomst werd het startschot gegeven voor een ontwerpwedstrijd voor het vinden van een duurzaam alternatief voor de plastic draagtas.

» meer lezen

Onderzoek vermogensopbouw als alternatief voor huidig pensioen

Een adequaat pensioen opbouwen tegen beheersbare uitvoeringskosten wordt bij een hoge arbeidsmobiliteit binnen en tussen branches (zoals in de horeca, de uitzendsector, schoonmaak en detailhandel) een steeds lastiger opgave. 

» meer lezen

Detailhandel niet blij met Brussels compromis over plastic tassen

Leidschendam, 21 november 2014 - Vandaag is in Brussel een compromis bereikt om dunne plastic draagtassen terug te dringen. De RND, die zich al langere tijd inspant voor verduurzaming, is niet blij met de gezette stap. 

» meer lezen

Wettelijk minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2015 (afgerond) met 0,44 procent (Besluit van 14 oktober 2014, Stcrt. 2014 nr. 29850 d.d. 23 oktober 2014).
 

» meer lezen

Sector zet succesvolle stappen naar duurzamere kleding

De Nederlandse textiel- en kledingsector zet grote stappen in de verduurzaming van de sector. Een jaar geleden presenteerde de sector een plan van aanpak om verder te verduurzamen. Onder begeleiding van Jolande Sap en MVO Nederland is  de sector hard aan het werk aan het realiseren van het plan in samenwerking met maatschappelijke organisaties,  vakbonden en de overheid. Op donderdag 30 oktober zijn eerste resultaten en veelbelovende plannen uitgewisseld op een congres  op het hoofdkantoor van HEMA te Amsterdam.

» meer lezen

Nederlandse bedrijven zetten zich in om werkomstandigheden Bangladesh te verbeteren

Vandaag werd bekendgemaakt dat vele textielfabrieken in Bangladesh nog verbeteringen moeten doorvoeren op het vlak van bouw- en veiligheidseisen. De veranderingen van werkomstandigheden zijn onderdeel van een langdurig proces.  Door een aanhoudende inzet van Nederlandse bedrijven wordt de textiel- en kledingsector in Bangladesh veiliger.

» meer lezen

Werkkostenregeling wordt definitief ingevoerd

Staatssecretaris Wiebes heeft zijn langverwachte standpunt over de Werkkostenregeling ingenomen. Er blijft een vrijstelling voor branche-eigen producten, door deze vrijstelling in de Werkkostenregeling te continueren. 

» meer lezen

Verkoop vuurwerk blijft op 3 dagen

Vandaag werd bekend dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het voorgenomen plan van staatssecretaris Mansveld van Milieu is om de verkoopperiode van vuurwerk te beperken van 3 naar 2 dagen. 

» meer lezen

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2014 (afgerond) met 0,65 procent (Besluit van 13 mei 2014, Stcrt. 2014 nr. 13936 d.d. 20 mei 2014).

» meer lezen

Vuurwerkplannen kabinet leiden tot meer illegaal vuurwerk

De plannen van het kabinet om de verkoop van vuurwerk aan nog strengere banden te leggen hebben een averechts effect. Volgens de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) stimuleert het beperken van de verkoopperiode de handel in illegaal vuurwerk. Ook heeft de beperking ongewenste gevolgen op de winkelvloer. 

» meer lezen

Made in label dient het doel niet

Afgelopen maand stemde het Europees Parlement over twee verordeningen die te maken hebben met de veiligheid van consumentenproducten en het markttoezicht hierop.

» meer lezen

Eén jaar na Rana Plaza: textielsector heeft stappen gezet

Inmiddels 250 fabrieken gecontroleerd en 70% Nederlandse markt gedekt

Het Accord on Building and Fire Safety Bangladesh heeft veel veranderd in de mondiale textiel- en kledingsector. Rana Plaza, een fabriek in Bangladesh die een jaar geleden instortte, vormde een omslagpunt. Het leidde tot nieuwe vormen van samenwerking op internationaal niveau tussen vakbonden, bedrijfsleven en overheid. Collectief werd de handschoen opgepakt om de Bengaalse textielindustrie veiliger te maken. In Nederland is het bedrijfsleven al langer in gesprek met ngo’s, bonden en de overheid om de textiel- en kledingsector verder te verduurzamen. De eerste resultaten zijn er. De Nederlandse aanpak vormt daarmee een voorbeeld voor andere landen.

» meer lezen

Fikse vermindering van het gebruik van plastic tasjes door beprijzing en bewustwording

Met een combinatie van beprijzing en goede communicatie, kan een grote vermindering worden bereikt van het aantal plastic tasjes dat winkels uitdelen. Een pilot van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) leverde een forse daling op van het aantal uitgegeven tasjes per aankoop.

» meer lezen

Bijzondere winkeldagen in 2014

Op grond van de Winkeltijdenwet zijn de openingstijden van winkels tijdens bijzondere (feest)dagen in 2014 bepaald. Hier vindt u een overzicht van de bepalingen. 

» meer lezen

Winkeliers roepen op tot intensievere controle illegaal vuurwerk

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) roept de overheid op om strenger te controleren op de pakketbezorging en import van illegaal vuurwerk. De pakkans voor overtreders is op dit moment vrijwel nihil. De kleine pakkans stimuleert de handel in illegaal vuurwerk. De winkeliers vrezen daarnaast meer incidenten met illegaal vuurwerk, zowel bij gebruik door consumenten als bij de opslag van illegaal vuurwerk.

» meer lezen

Inbreng textielverordening

De Europese Commissie presenteert in 2014 een rapport over de werking van de zogenoemde textielverordening. Daartoe worden belanghebbenden gevraagd inbreng te leveren. De VGT levert als brancheorganisatie van grootwinkelbedrijven in textiel inbreng en verzoekt haar leden de vragenlijst in te vullen en toe te sturen aan Jeroen van Dijken, secretaris VGT, via vandijken@rndweb.nl.

» meer lezen

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2014 (afgerond) met 0,53 procent (Besluit van 30 oktober 2013, Stcrt. 2013 nr. 31007 d.d. 7 november 2013).

De wettelijke bruto minimum(jeugd)lonen per maand en per uur bij een normale wekelijkse arbeidsduur (zie relevante cao) van 40, 38 en 37 uur bedragen 1 januari 2014:

Leeftijd              p/maand                   p/uur – 40                   p/uur – 38                 p/uur - 37

  23                    1.485,65                        8,57                           9,02                          9,27

  22                    1.262,75                        7,29                           7,67                          7,88

  21                    1.077,05                        6,21                           6,54                          6,72

  20                       913,65                        5,27                           5,55                          5,70

  19                       779,95                        4,50                           4,74                          4,87

  18                       675,95                        3,90                           4,11                          4,22

  17                       586,80                        3,39                           3,56                          3,66

  16*                     512,55                        2,96                           3,11                          3,20

  15*                     445,70                        2,57                           2,71                          2,78

* Komt als leeftijdsschaal niet in alle cao’s voor

 

» meer lezen

Winkeliers in actie tegen symboolpolitiek MVO

Het kabinet heeft een voorstel van de Europese Commissie omarmd dat grote bedrijven verplicht om de wijze waarop zij invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op te nemen in het jaarverslag. Deze verplichting bezorgt winkeliers een extra lastenverzwaring. Het beoogde effect, namelijk meer aandacht voor milieu en duurzaamheid, wordt er volgens de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) niet mee bereikt. De RND is tegen deze wettelijke plicht tot transparantie over MVO.

» meer lezen

Nieuws van het Afvalfonds Verpakkingen

Per 1 januari 2013 is de verpakkingenbelasting omgezet in een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Dit betekent een lastenverlichting voor het bedrijfsleven. De bijdrage is aanmerkelijk lager dan de  verpakkingenbelasting.

Het Afvalfonds Verpakkingen is opgericht om vanaf 1 januari 2013 collectief uitvoering te geven aan de verplichtingen die producenten en importeurs hebben onder het Besluit verpakkingen. De verantwoordelijkheden die hieruit volgen, hebben producenten en importeurs samen met de rijksoverheid uitgewerkt in de Raamovereenkomst 2013-2022.

Hier leest u de eerste nieuwsbrief van het Afvalfonds Verpakkingen (juli 2013). 

» meer lezen

Brancheorganisaties in textiel bieden Plan van aanpak aan minister Ploumen aan

De brancheorganisaties Inretail, MODINT en VGT presenteerden vandaag namens de gehele Nederlandse textiel- en kledingsector een gezamenlijk plan van aanpak voor de verdere verduurzaming van de sector. Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking nam de voorstellen in ontvangst tijdens de tweede editie van het mvo-congres ‘Groen is de rode draad’. De belangrijkste boodschap uit het plan is dat juist door middel van samenwerking structurele verandering mogelijk is. Hier leest u het volledige Plan van aanpak. 

» meer lezen

RND en VWDHZ committeren zich aan Green Deal

Hout uit duurzaam beheerd bos moet de norm worden in Nederland. Dat is de ambitie van de Green Deal Bevorderen duurzaam bosbeheer die vandaag in Den Haag is ondertekend. Maar liefst 27 partijen slaan de handen ineen om de keuze voor hout uit duurzaam beheerd bos voor zowel publieke als private partijen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naast de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en de houtsector tekenen ook een groot aantal branches in de bouw-, meubel- en retailketen, FNV Bouw, CNV Vakmensen, het Initiatief Duurzame Handel en Tropenbos International de Green Deal. Sander van Golberdinge, directeur Detailhandel Nederland, sprak namens de RND tijdens de bijeenkomst waarbij de Green Deal werd ondertekend. 

» meer lezen

Jaarverslag 2012

De wereld van de detailhandel maakt een belangrijke transitie door. Niet eerder was het consumentenvertrouwen zo laag als nu. Dat heeft op heel veel sectoren invloed, maar het lijkt alsof de detailhandel er de grootste klappen door ontvangt. Ons land bevindt zich in een economische crisis, maar tegelijkertijd wordt er door consumenten meer gespaard dan ooit. Een frustrerende paradox, want blijkbaar hebben we met z’n allen best wat te besteden, maar zijn we bang om het uit te geven. Een groeiend consumentenvertrouwen zou zo’n boost geven aan de economie en dus aan de detailhandel. Want het is dan wel een sector waar harde klappen vallen als het minder gaat, het is ook een sector die veel profijt heeft van een geringe stijging van dat consumentenvertrouwen.

» meer lezen

Winkels mogen in Utrecht elke zondag open

Winkels in de binnenstad van Utrecht mogen vanaf volgende week elke zondag open zijn. Winkeliers morgen zelf beslissen of ze hun zaak elke zondag zullen openen.

» meer lezen

Chipknip gaat eruit

De Chipknip nadert zijn einde. Het aantal Chipkniptransacties neemt elke dag af. In de detailhandel is daarom afgesproken om te streven per 1 april 2013 Chipknip vrij te zijn. Als winkelier kunt u zich hier nu al op voorbereiden.

» meer lezen

Nieuw: Arbocatalogus “metplezierwerkenindedrogisterij.nl”

Op 5 juli lanceren werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk de digitale arbocatalogus www.metplezierwerkenindedrogisterij.nl. Een handige online gids die voor werknemers en werkgevers overzichtelijk op een rij zet met welke risico’s je in de drogisterij te maken kunt krijgen en welke oplossingen hiervoor beschikbaar zijn.

 
» meer lezen

Nieuwe vakopleiding bouwmarktmedewerker leidt tot beter klusadvies

Stichting Retailopleidingen DHZ-branche (SRD) heeft op 2 juli 2012 de nieuwe Vakopleiding Doe-Het-Zelf voor de bouwmarktmedewerker gelanceerd. De opleiding is helemaal geactualiseerd en afgestemd op de praktijk van de bouwmarkt. Met de opleiding doet de bouwmarktmedewerker uitgebreide kennis op van de producten die in de bouwmarkt worden verkocht en de toepassing daarvan. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan milieu- en veiligheidsaspecten.

» meer lezen

Verpakkingenbelasting verdwijnt per 1 januari 2013

De verpakkingenbelasting kan per 1 januari 2013 definitief worden afgeschaft. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en het verpakkende bedrijfsleven hebben een overeenkomst getekend waarmee producenten, importeurs en verkopers van verpakte producten garanderen dat zij de komende 10 jaar de kosten voor inzameling en hergebruik van kunststof verpakkingsmateriaal betalen.

 

» meer lezen