Nieuws

Uitkomsten onderzoek "Werken in de modedetailhandel"

De Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) heeft samen met FNV Handel, CNV Vakmensen en de RMU een onderzoek uitgevoerd over arbeidsvoorwaarden onder werknemers in de modedetailhandel. Onder meer beloning en toeslagen, loopbaanontwikkeling en verlof en roosters stonden centraal.

Van de uitkomsten is een samenvatting gemaakt met meerdere relevante en interessante bevindingen uit het onderzoek. Mede op basis van dit onderzoek streven vakorganisaties en de VGT er gezamenlijk naar te komen tot een nieuwe cao, die de basis kan vormen voor een cao voor (een deel van) de non-food detailhandel. Hoe de afspraken uiteindelijk worden vormgegeven is een proces van onderhandeling.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Heemstra BeloningsManagement te Amsterdam als onderdeel van afspraken in de VGT-cao 2015. Zie in de kantlijn de samenvatting (PDF).