Nieuws

Teleurgesteld en verdrietig dat Kabinet de niet-essentiële detailhandel weer sluit

De leden van De Raad Nederlandse Detailhandel (RND), de branchevereniging voor de grote filiaal- en winkelformules in Nederland zijn teleurgesteld dat het Kabinet de niet-essentiële detailhandel wéér sluit de komende weken, in elk geval tot 14 januari 2022. 56.000 van de 86.000 winkelvoordeuren zullen de komende weken helaas wéér hun winkels moeten sluiten. Gelukkig kan de klant met 'click en collect' nog steeds terecht bij onze winkels.

Waar andere landen doorgaans sneller en proportioneler anticiperen, lijkt Nederland alleen maar de lockdown-hamer te kennen. Wel zijn de winkeliers tevreden dat we dankzij een intensieve lobby wel open mogen blijven met ‘click en collect’, deze keer zonder de hinderlijke ‘met vier uur vertraging’ die eerder dit jaar nog gold.

Waarom moet de niet-essentiële detailhandel dicht?

Het is allerminst logisch dat niet-essentiële winkels dicht moeten. In winkels of van winkelen, word je namelijk aantoonbaar niet ziek:

  1. Ziekteverzuimcijfers in de detailhandel van het CBS (link) laten zien dat ziekteverzuim al vier jaar op rij in enig seizoen constant is en dat we daarom in bron- en contactonderzoek niet naar boven komen. In winkels word je dus niet ziek.
  2. Ondanks het feit dat in de detailhandel 970.000 mensen werken (9% van de beroepsbevolking) en per dag 5-7 miljoen unieke bezoekers langskomen in de niet-essentiële detailhandel, komen ‘winkels’ of ‘winkelen’ al 20 maanden niet voor in de top 25 setting van besmetting van het RIVM (link, zie tabel 10). Van winkelen word je dus niet ziek.

Doordat echter gestuurd wordt op basis van de ‘botte bijl’ van het ‘aantal persoonsbewegingen’ moeten niet-essentiële winkels weer dicht. Echter, een persoonsbeweging met mondmasker én afstandsnorm naar een winkel voor maximaal 15 minuten is een andere persoonsbeweging dan naar iemand thuis op bezoek gaan om iets te drinken, een paar uur lang en dan zónder mondmasker. Maar daarmee wordt in modellen geen rekening gehouden. Dat moet echt gaan veranderen.

Hoe nu verder?

Allereerst excuses aan onze klanten dat we dicht moeten. Dat hebben jullie niet verdiend, en ook de winkelmedewerkers en ondernemers niet. We hopen snel weer voor jullie klaar te mogen staan. Met click en collect proberen zoveel mogelijk winkels nog enigszins open te zijn voor jullie. Wijk dus niet uit naar het buitenland of buitenlandse webwinkels, maar ‘click en collect’ bij een winkelfiliaal bij jou in de buurt.

Winkeliers vragen verder een paar dingen aan het Kabinet:

  1. Laat dit niet langer duren dan strikt noodzakelijk. Omdat je in winkels niet ziek wordt: open winkels aan het einde van deze lockdown, tegelijk met de scholen en niet weer ná alle scholen.

    In niet-essentiële winkels werken 300.000 mensen die weer aan de slag willen. Niet-essentiële winkels realiseren normaal wekelijks een omzet van 800 miljoen euro. Zelfs als zij daar gemiddeld 20-30% online van kunnen draaien, is de schade enorm. Omzetschade die in het afgelopen jaar 19 weken lang ook niet is gecompenseerd voor de grotere bedrijven door maximering van vergoedingen.
  2. Sta na ‘click en collect’ ook zo snel mogelijk ‘winkelen op afspraak’ weer toe. Winkeliers hebben het afgelopen jaar bewezen dát het kan en dát er met winkels afspraken te maken zijn. Maar dan ook hier ook zonder die ‘pas na vier uur’ vertragingsfactor
  3. Compenseer winkels klein én groot met een voor winkeliers passende regeling. Regelingen als NOW en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn ontworpen voor mkb horecabedrijven. Gemiddeld zijn personeelskosten ongeveer 20% van de omzet in niet-essentiële winkels. NOW is dus altijd maar een beetje én gaat naar onze medewerkers. ‘Huur’ is rond de 10% gemiddeld en we weten hoe weinig buigzaam het vastgoed is geweest. Het grootste deel van onze kosten – gemiddeld bijna 60% van de omzet – zit in ‘inkoop goederen’. Goederen die gemiddeld zes maanden geleden zijn besteld en de komende zes maanden nog binnenkomen. En die tijdens een lockdown meer bij (buitenlandse) webshops en platformen worden verkocht dan bij ons.
  4. Schaal meer dan maximaal op met ‘boosteren’