Nieuws

Sluiting winkel om 18 uur wel oké, coronatoegangsbewijs aan de deur is een nee

Winkeliers gaan mee met sluiting winkeldeur om 18 uur tot begin december en dringen in navolging van het OMT aan op het inzetten van mondmasker én afstandsregels.

Het Kabinet grijpt in om het virus te verspreiden. Daar hebben de winkeliers die zijn aangesloten bij de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) begrip voor. Het Kabinet probeert het normale leven overdag zo veel mogelijk door te laten gaan en voert ’s avonds en ’s nachts een lockdown in. 56.000 ‘niet-essentiële‘ winkelvoordeuren moeten daarom drie weken lang om 18 (was 19) uur hun winkelvoordeur sluiten vanaf zaterdag 13 november. Winkeliers zullen de wet volgen en zullen blijven inzetten op spreiding van klanten over de week, wat wel moeilijker wordt als openingstijden worden beperkt. Er is op het laatste moment een uur afgehaald en aan de horeca 'gegeven'.

Winkeliers zien echter ook dat het ministerie van VWS onverminderd in blijft zetten op het verplichten van het controleren van het coronatoegangsbewijs aan de voordeur van de niet-essentiële winkels, maar hebben bij het OMT een alternatief plan ingediend wat op draagvlak kan rekenen van ondernemers én klanten. Dat plan gaat onder meer uit van mondmaskers, afstandsregels, communicatie en toezien op naleving aan de deur en meer maatregelen die we eerder samen met elkaar hebben gehanteerd. Het OMT benadrukt in haar advies dat het Kabinet haast moet maken met het wederom wettelijk mogelijk maken van de inzet van de anderhalve meter afstandsregel, in combinatie met de al geldende wettelijke mondmaskerplicht. Winkeliers volgen dat advies nu al op, waardoor een coronatoegangsbewijs niks toevoegt en alleen maar een zware extra belasting is.

Het is onwerkbaar als bij 56.000 niet-essentiële winkelvoordeuren een coronatoegangsbewijs en ID gevraagd moet worden, waarna je de winkel binnen kunt zonder mondmasker of afstandsregel en bij de 30.000 essentiële winkelvoordeuren je weer mét mondmasker naar binnen moet en anderhalve meter afstand moet houden.”, aldus Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel. “We hebben net als veel andere sectoren enorme last van personeelskrapte en hebben de mensen totaal niet om permanent aan elke deur een coronatoegangsbewijs en ID te controleren voor die gemiddeld 5-15 minuten dat je binnen bent. Dat staat ook in geen verhouding tot bijna te verwaarlozen mate waarin winkelen zou bijdragen aan de verspreiding van het virus. Winkelen komt ook nooit voor als setting van besmetting in RIVM-rapportages. Beter is het om één benadering te kiezen voor alle winkelvoordeuren met mondmasker én afstandsregel. Precies zoals het OMT dat ook promoot als beste optie. Dat doen we op dit moment zelfs al zonder wettelijke verplichting.