Nieuws

Modeondernemers, CNV en RMU bereiken onderhandelingsresultaat cao

De Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT), vertegenwoordiger van modeketens en warenhuizen, heeft een onderhandelingsresultaat gesloten met CNV Vakmensen en RMU Werknemers. Ondanks moeilijke economische tijden in de modedetailhandel, zullen de lonen tussen 1 april 2017 en 1 juli 2018 verhoogd worden. Verder worden de toeslagen gewijzigd. Met het akkoord zetten de modedetailhandel, CNV en RMU een nieuwe stap naar één cao voor de modedetailhandel.

Voor medewerkers in dienst sinds 1 september 2013 worden de loonschalen verhoogd met 2,77% per 1 april 2017 en op 1 januari 2018 nog eens met minimaal 0,8%. Daarnaast is afgesproken dat de zondag- en zaterdagavondtoeslag verlaagd worden per 1 april 2017 van 100% naar 50%. Medewerkers die de toeslagen nu al ontvangen, worden gecompenseerd.

Medewerkers in dienst voor 1 september 2013 behouden hun toeslagen en bestaande regelingen rond onder meer loondoorbetaling bij ziekte, diplomatoeslagen en verlof. Zij ontvangen verder een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2018. Het verschil in loonsverhoging hangt mede samen met de gemiddeld hogere loonschalen van medewerkers die al voor september 2013 in dienst zijn.

“Als ondernemers zijn wij verheugd dat wij in een lastige tijd goede afspraken hebben kunnen maken waar al onze medewerkers van profiteren,” aldus Jeroen van Dijken namens de VGT.

De nieuwe VGT-cao volgt op bijna alle punten de inhoud van de Fashion, Sport en Lifestyle-cao 2016-2018.

Momenteel hanteren werkgevers van de VGT twee verschillende pakketten aan arbeidsvoorwaarden. Met dit resultaat worden beide samengevoegd tot één cao. Wel blijven op punten verschillen bestaan tussen medewerkers in dienst voor en na 1 september 2013. De VGT en de twee vakorganisaties spreken het streven uit om met werkgeversorganisatie Inretail en andere vakorganisaties één cao voor de gehele modedetailhandel af te sluiten die zal moeten starten op 1 juli 2018.