Home » Branches » VGT

Branches

VGT

Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel

De Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) is de vereniging van warenhuizen en modeketens in Nederland. De vereniging heeft een eigen cao met vakorganisaties CNV Vakmensen en RMU Werknemers die loopt van 1 april 2017 tot 1 juli 2018. De cao is van toepassing op 15.000 medewerkers.

De VGT heeft besloten om zich per 1 januari 2018 te verzelfstandigen en geen deel meer uit te maken van de branches die samenwerken binnen de Raad Nederlandse Detailhandel (RND). De VGT wil als onafhankelijke vereniging de samenwerking opzoeken met de gehele modedetailhandel om samen te werken aan onder meer één cao en de lobby te versterken op gezamenlijke branchespecifieke onderwerpen.

Voor vragen over de VGT kunt u contact opnemen met Jeroen van Dijken (jeroen.vandijken@vgtweb.nl) of bekijk http://www.vgtweb.nl/